top of page

OBECNÉ INFORMACE

 

Tábory KRIKO mají zázemí v areálu Mateřské školy Lhotka. K dispozici jsou dvě třídy a jídelna. MŠ disponuje také velkou zahradou s herními prvky pro děti a celý areál je bezpečně oplocený. Kapacita táboru je cca 20 – 30 dětí.

 

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

29.7. - 2.8.2024

2600 Kč

Příměstský tábor je určen dětem ve věku 4 až 8 let. Zpravidla bývá zaměřen na jedno téma (námořníci, cestování časem, lesní skřítci apod.). Probíhá v areálu MŠ Lhotka a okolí. V rámci programu je vždy zařazen jeden celodenní výlet
(např. Ondřejník, Šmiřanka, Kozlovice, ...). Při nepříznivém počasí je program táboru upraven.

Harmonogram dne:

07:30 – 08:00 Příchod dětí

08:00 – 08:15 Rozcvička

08:15 – 09:30 Dopolední aktivity

09:30 – 10:00 Svačinka

10:00 – 11:30 Dopolední aktivity

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Polední klid (poslouchání pohádek, stolní hry, odpočinek, ..)

14:00 – 15:00 Odpolední aktivity

15:00 – 15:30 Svačinka

15:30 – 16:00 Individuální hry, vyzvedávání dětí

CENA ZAHRNUJE:

  • 3x denně stravu (dop. svačina, oběd, odp. svačina)

  • Program od 8 do 16h

  • Odměny

  • Úrazové pojištění

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlášky jsou k dispozici v hlavním menu (ke stažení). Vyplněnou přihlášku pošlete na email info@kriko.cz. Zálohu 1000Kč zašlete na účet 2297628083/0800 do 30. 4. 2024. Jako variabilní symbol napište datum narození dítěte (ve tvaru 02122011), do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte. Potvrzení o přijetí platby obdržíte emailem do sedmi dnů. Potvrzení na celou částku o zaplacení tábora Vám můžeme vystavit při nástupu na tábor. Doplatek tábora je splatný do 31. 5. 2024 (číslo účtu a VS je stejný). Váš zaměstnavatel nebo pojišťovna Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím sami informujte.

 

 

STORNO POPLATKY

 

  • Odhlásíte-li účastníka do 30. 5. 2024, bez storno poplatku

  • Odhlásíte-li účastníka do zahájení tábora (do 28. 7. 2024 storno poplatek 50% z celkové částky tábora)

  • Odhlásíte-li účastníka v průběhu tábora, bude vrácena pouze poměrná část

 

Ve všech výše uvedených případech platí storno poplatek v plné výši celkové částky tábora, pokud kdykoliv odhlásíte účastníka bez udání závažného důvodu nebo lékařského potvrzení.

 

 

Tábor je pořádán pod záštitou obce Lhotka. Vedoucí tábora je Mgr. Kristýna Kotalová.

bottom of page